Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen wat slachtoffer is geworden van verstoten ouders.

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 1103 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

We werken hard aan een blauwdruk met die totale oplossing en we zullen ervoor zorgen dat die oplossing gehoord wordt. Maar….dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen doen. Jullie mogen er op vertrouwen dat wij als Stichting dit werk onbezoldigd en zonder commercieel belang doen. De statuten zijn openbaar en glashelder. We doen dit werk voor al onze kinderen en kleinkinderen die we moeten missen. En we hebben jullie steun daarbij nodig! Ga achter deze beweging staan.

Wij, als bestuur, vertegenwoordigen de verstoten vader, moeder en grootouder. En we gaan voor de goede zaak: onze kinderen. 

We verenigen ons in deze stichting en we geloven in de mogelijkheid van een totale oplossing. Want we hebben een antwoord.

Ja, de “H” staat tussen haakjes, want we zijn er nog niet. Het klopt: ouderverstoting komt meer en meer op de kaart te staan door allerlei publicitaire acties, door veel facebook-pagina’s en mooie initiatieven, maar nog steeds ‘ Herkennen’ professionals de signalen niet. En ‘ Erkennen’ de instanties niet dat we praten over kindermishandeling.

Iedere donatie is dan ook van harte welkom. Stichting (H)erken ouderverstoting bestaat uit vrijwilligers en is voor haar werk afhankelijk van donaties. 

Iedere gift is van harte welkom, klein of groot. U kunt dit overmaken op rekeningnummer  NL81 ABNA 0828487839 t.n.v. stichting (H)erken Ouderverstoting