Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen wat slachtoffer is geworden van verstoten ouders.

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 1104 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Persbericht

Inspectie ziet geen noodzaak tot onderzoek naar Zwartboek JBB

De inspectie van gezondheidszorg en jeugd ziet geen noodzaak tot onderzoek naar het zogenaamde “zwartboek Jeugdbescherming Brabant”. De regio’s West Brabant Oost en West Brabant West (18 gemeenten) en Jeugdbescherming Brabant hadden de inspectie gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. De gemeenten respecteren het besluit van de inspectie om geen verder onderzoek te doen, maar blijven wel in gesprek met de Jeugdbescherming Brabant. “Als gemeenten vinden we de kwaliteit die geleverd wordt aan onze inwoners erg belangrijk. Wanneer er zorgen of signalen zijn over de kwaliteit van een gecontracteerde partij gaan we daarover met hen in gesprek,. We spreken met hen over de inhoudelijke ontwikkeling en de leeraspecten.”  Gemeenten sluiten een eventueel eigen onderzoek nog niet uit, mochten de gesprekken met Jeugdbescherming Brabant daartoe aanleiding geven.

De inspectie geeft in haar reactie aan dat zij geen noodzaak ziet op dit moment om door hen onderzoek te doen. Hiervoor geeft zij als argument aan dat de inspectie bij het bepalen van waar en naar welke thema’s toezicht wordt uitgevoerd, niet alleen het aantal en de inhoud van klachten, maar ook andere bronnen betrekt. De inspectie geeft aan dat er op dit moment al een onderzoek loopt naar de casus van de schrijver van het zwartboek door de Nationale Ombudsman en dat de resultaten daarvan eerst afgewacht worden. De inspectie heeft ook afgestemd met het Keurmerkinstituut. Recent heeft het keurmerkinstituut haar jaarlijkse controle bij jeugdbescherming Brabant uitgevoerd. Het formele rapport hierover volgt nog, De inspectie is mondeling op de hoogte gesteld van het positieve resultaat van de keuring. Het feit dat het Keurmerkinstituut het certificaat heeft verleend aan Jeugdbescherming Brabant houdt in dat de instelling voldoet aan de gestelde eisen waardoor de geleverde kwaliteit wordt geborgd en verbeterd. Daarnaast heeft de inspectie aangegeven dit en volgend jaar, een onderzoek uit te voeren naar alle Gecertificeerde Instellingen in Nederland. Hier valt Jeugdbescherming Brabant ook onder.  Dit alles gaf hen geen aanleiding om een onderzoek te doen.